Kiss Magdolna
Lengvári István (szerk.)
Bertók Gábor (techn. szerk.)

"Együtt a
Kárpát-Medencében"
A népvándorláskor fiatal
kutatóinak VII. összejövetele

Pécs 2001

TARTALOM

A 4; 331, [21] p.
számos illustráció

catalogue
forward
back
kiss-lengvari_2001_cover
ISBN Ár BESTELLEN!
963006989X 3500 Ft. RENDELÉS!

TARTALOM

Tomka Péter: Előszó 7
Tóth István: Hic numina adsunt... (Gondolatok a Kultuszhelyek kontinuitásáról  9
Gróh Dániel: Valentinianus Visegrádon (történelmi hipotézis) 21
Balogh Csilla: Késő szarmata telep feltárása Dusnokon. A szarmata kori füstölőkről 27
Nágó Annamária – Szekeres László – Targubáné Rendes Katalin: Tájékoztató jellegű csont ásványianyag-tartalom mérés és a radius morfológiai vizsgálata avar kori embertani anyagon 43
Fórizs István - Pásztor Adrien – Tóth Mária-Nagy Géza: Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata (Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához I.) 49
Gyulai Ferenc: Avar kori szerves eredetű edény anyagának vizsgálata 69
Kiss Gábor: Példák a bizánci csatok hatására a későavar fémművességben 73
Költő László: Előzetes beszámoló az első Somogy megyei avar kori padmalyos sírokról 119
Költő László - Szentpéteri József: Gondolatok az avar-magyar asszimilációról temetőelemzések alapján 135
Kustár Ágnes: Arcrekonstrukciók a Vörs-Papkert "B" temetőből 157
S. Perémi Ágota: A Várpalota-Semmelweis utcai honfoglaláskori köznépi temető 157
Tóth Anikó: Honfoglaláskori hajfonatkorongok 215
Simonyi Erika: Előzetes jelentés a Felsőzsolca-Várdombon folyó feltárásról 221
Tóth Gábor: A halandósági viszonyok és az egészségi állapotváltozásai nyugat-dunántúli 10-16. századi csontanyagon 249
Klima László: Székelyek az ország szegélyén. (Kutatás közben félúton) 263
Négyesi Lajos: Gondolatok a "cserépvárak" keletkezésének kérdéséhez 271
Hári Gyula: Kiegészítések Fejér megye középkori történeti földrajzához (1773-ig) 275
Lengvári István: Dombay János levelezéséből I. Dombay régészeti tevékenységének kezdetei 291
Hajdú Zsigmond: Historiam scribere necesse est 311

KORÁBBI TALÁLKOZÓK MEG NEM JELENT ELŐADÁSA

Vidák István: Szőrcsizma, más néven Botos, a népvándorlás korában (Velem 1995) 325

KARIKATÚRÁK

Gróf Péter: Karikatúrák

331

A KONFERENCIÁN ELHANGZOTT TOVÁBBI ELŐADÁSOK

Pölös Andrea: Különböző etnikumokhoz tartozó leletek (szarmata-kora népvándorláskori) a Csongrádon végzett terepbejárásalapján.
Dobrovits Mihály: Alföldi András a nomádokról. Áttekintés egy fél évszázad múltán.
Kiss Magdolna: Rómaiak és barbárok kapcsolata (Gondolatok a lussoniumi besimított kerámia feldolgozása közben)
Szikossy Ildikó: Családfa rekonstrukciók a Vörs-Papkert B temető népességében
Bernert Zsolt: A Kereki-Homokbánya veretes övvel és anélkül eltemetett egyéneinek összehasonlító antropológiai vizsgálata
Vidák István: Oguzok és Úzok
Kulcsár Mihály: Előzetes beszámoló a Csepreg-Szentkirályi (Vas megye) középkori temető feltárásából

TOP