A GeniaNet Kiadó bemutatkozó estje

 

 

2008. november 27-én 17 órai kezdettel rendezte meg a GeniaNet Kiadó bemutatkozó estjét és első sikeres könyvbemutatóját, Pécsett a Művészetek és Irodalom Házában. A bemutató eredetileg író-olvasó találkozónak indult, amelyen Juhász István találkozott volna a pécsi közönséggel, és dedikálta volna a fenti Kiadónál ez évben megjelent könyvét, melynek címe: Szőkével duplán számít. Ám egy szerencsétlen baleset közbeszólt. Így a szerző személyesen nem jelenhetett meg, helyette egy üzenettel próbálta jó kedvre deríteni csalódott olvasóit. Üzenetét a Kiadó ügyvivője, az est szervezője: dr. Kiss Mária Magdolna olvasta fel.

 

„Üzenet a Tisztelt Hallgatóságnak

Virágot akartam venni egy unokás Katalinnak, feleségembar átnőjének, tehát a legszigorúbb elvek szerint is jóbansántikáltam, amikor a jeges járdán...Égi szerencse, hogy Anikó mellettem volt és segített hazabicebócázni.

Az esemény okán nem lehetek ma este Önökkel. Fölöttébb sajnálom, ám a részvétfölösleges: mégis résztveszek e találkozón, legalább egypár sorral.

Barátsággal köszöntöm a megjelenteket és köszönöm, hogy megjelentek.

Bizton remélem, hogy nem unatkoznak majd, és az értő-bíráló megszólalók, valamint könyvem elhangzó részletei gondoskodnak a derűs időtöltésről.

A SZŐKÉVEL DUPLÁN SZÁMÍT című vidám regényem felkínált példányai, a kiszemelt oldalakról felbukkanó szereplők jóvoltából, meg az éltető humor titkos és erős, időn és távolságon átható sugárzása révén minden akadályoztatás ellenére mégis eljutok Önökhöz.

Ez a jókedvű könyv utazásról és szerelemről mesél, vagyis a boldogságról, amiért nem kell átrepülnünk földrészeken, elég, ha fölfedezünk egy bájos mosolyt egy bájos asszony arcán.

Elég, ha fölszabadult lélekkelkacagni merészelünk gyarlóságainkon - nem csupán a másokéin -, és elég, ha bátrak vagyunk a legsötétebb gondok, legnyomasztóbb terhek riasztó halmazában is meglelni az életöröm gyémántmagját.

Ezzel a kis téli bíztatással azt hiszem, meg is érkeztem Önökhöz.

S most, hogy csakazértisegyütt vagyunk, e röpke órában már nem félek hótól és fagytól, veszélytől és viszálytól.

Önök pedig, ha már eljöttek, ne féljenek nevetni.”

 

Kiss Magdolna bevezetőjét követően Kramenstetter Ádám gitárszólója hangzott el. Mario Castelnuovo -Tedesco: Tarantella-című művét játszotta, mellyel így a tél kezdetén, a hideg és szürke novemberi hónapban a közönség ráhangolódhatott a délszaki tájak hangulatára, ahol Juhász István regényének nagyobbik fele játszódik.

 

Majd újból Kiss Magdolna kapott szót. Röviden ismertette, miként esett a Kiadó választása Juhász István kérdéses kisregényére. 2008 elején a GeniaNet Kiadó ugyanis, jóllehet fő profilja az ókori, kora középkori forráskiadványok gondozása, tevékenységi körét bővítendő, pályázati felhívást tett közzé szépirodalmi alkotás (műfaji megkötés nélkül) megjelentetésére. Fiatal tehetségek, illetve fiatalos lendületű színvonalas írások felkutatása volt az elsődleges céljuk, ezért a pályázatnál nem szabtak meg korhatárt. A pályázati kiírás nagy visszhangra talált, százon fölüli pályamunka érkezett a Kiadó címére, nehéz választás elé állítva a Kiadótól független Bíráló Bizottságot is, a Kiadót is. Az egyik nyertes mű éppen Juhász István kisregénye: A szőkével duplán számít- lett.

 

Ezután az est fő programja dr. Bartók István irodalomtörténész, a Pécsi Tudományegyetem Irodalom Tanszékének docense, az est vendégének előadása következett. Bemutatta a szerzőt, eddigi munkásságát, valamint jelen könyvét méltatta. Külön kitért Juhász István sajátos és összetett humorára, a munkában megbújó társadalom-kritikára, a vidám és szomorú részek ritmikus váltakozására. Mindezek szemléltetésére ő és Kiss Magdolna részleteket olvastak fel a munkából.

Záróakkordként újra zene következett: Szalaki Csilla egy szép szerelmes dalt énekelt: Egy szép napon címmel, gitáron Kramenstetter Ádám kísérte.

 

A hallgatóságnak lehetősége nyílt még több más, kiállításra került mű szerzőjével megismerkedni, munkásságukba bepillantást nyerni. Így beszélgethettek dr. Csizek Zoltánnal, aki Pécs repüléstörténetét kutatja, valamint dr. Kiss Magdolnával, aki elsősorban ókortörténettel, ókori régészettel foglakozik.

 

Végül és nem utolsó sorban ízelítőt kaptak a 2006-ban alakult, tehát még fiatal GeniaNet Kiadó eddigi tevékenységéből. A könyvasztalon megtekinthették és meg is vásárolhatták a Kiadó saját kiadásában megjelent műveit, valamint a Kiadónak terjesztésre átadott munkákat.