„INVICTA ROMA AETERNA, Attalus tragikus császársága” cimű cíkket Kiss Magdolna, a GeniaNet kiadó ügyvivője, közösen publikálta Horváth Szilviával, in: EURÓPÉ ÉGISZE ALATT. Ünnepi tanulmányok Fekete Mária hatvanötödik születésnapjára kollégáitól, barátaitól és tanítványaitól

Európé égisze alatt
Európé égisze alatt


Pécsi Tudományegyetem, Ókortörténeti Tanszék - L'Harmattan, Pécs - Budapest, 2015, 77-97. old. Budapest (L'Harmattan) 2015., ISBN 978-963-414-008-5