2005. január 2006. júniusig

Horvátországi Magyarság
Az Új Magyar Képes Újság melléklete (ed. HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft. a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének megbízásából, Eszék, http://www.kepesujsag.com) Kiss Mária Magdolna:  A Duna-Dráva köz jobbágyságának élete a terület nagybirtokain a XVIII. századtól a XIX. század elejéig (Doktori értekezés), kézirat, Pécs, 1988.
Az értekezés javított, kiegészített, és újabb irodalommal frissített formában megjelent folytatásokban a fenti folyóirat 2005. januártól a 2006. júniusig terjedő számaiban.