rectangle

Pécsi hét XVI. évfolyam 21. szám 2006. jún. 2.

V. Sónyi G. András: Gazdanaplómból

A GeniaNet Oktatási és Tanácsadó Bt. kiadásában most látott napvilágot a Gazdanaplómból című könyv, amely az agrármérnök szerző szubjektív, több síkon zajló életregénye, ugyanakkor több is annál.
A kiadó az előszavában erről így summáz: „A szerző első dokumentum regénye kényszer szülte alkotás. Egy világlátás átadásának kényszere, a társadalom javára szolgálni kényszere, végül, de nem utolsó sorban az írás kényszere szülte. Egy rendhagyó Gazdanapló nyílik ki az olvasó előtt. A napló szerűen megírt regény a jelenből, a gazda mindennapos teendőiből, az etetővályú mellől indul és a tehenek körüli munkákhoz tér vissza.
Közben az emlékezet bejárja a legtávolibb múlt és jelen ösvényeit. Képek, dokumentumok kerülnek elő. Hogyan éli meg a Piarista-diák a második világháborút követő újjáépítés, a kommunista hatalomváltás időszakát. A kamasz fiú szemével láthatjuk az 1956-os forradalom eseményeit, élményeinek hitelességét alátámasztja az édesanya naplója ugyanezekről a napokról...“

Ajánljuk mindazoknak, akik egy szemtanú vallomásán keresztül akarják látni közelmúltunk évtizedeit... Ennek alátámasztására a következõ számainkban egy megdöbbentő, eddig még nem publikált eseményt kívánunk közölni az 1956-os forradalom utáni embertelen megtorlásokról!

Dr. Vargha Dezső
 

Pécsi hét XVI. évfolyam 22. szám 2006. jún. 9., 2. old.

Halálgyár Balatonkenesén (1956)
Részlet V. Sónyi G. András: "Gazdanaplómból" című könyvéből

"...Hadd vágjak bele olyanba, amit tulajdonképpen még soha senkinek nem mondtam el. Ötven éves történet, 1956 november végén, vagy december elején a pontos dátumot nem tudom már, nem jegyzeteltem, abban az időben nem írtam naplót sem, és nincs semmi amihez kössem. Csak azt tudom, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után történt.
Leutaztam Balatonkenese Üdülőtelepre, anyám telkére, anyám nyaralójába, ahol kertészkedtem...
Igen ám de egyszer csak eltörött az ásó nyele...
Fogtam az ásómat, és elindultam gyalog Balatonkenesére. Vagy négy kilométer lehet az út...
De valami, valami szöget ütött a fejembe útközben. Ahogy áthaladtam az üdülõtelepi vasútállomástól nem messze levõ vasúti átjárón. Nem sokkal a mögött balra lekanyarodik az út a Honvéd Üdülő felé.
A Honvéd Üdülő régen Fővárosi Üdülő volt, de a honvédség kisajátította, és szigorúan tartotta is magát ehhez. Mi már úgy neveztük, hogy Honvéd Üdülő.
Ebben az útelágazásban az úttestre méteres betűkkel a következõ felirat volt felfestve:
‘Itt működik a halálbrigád.’
És egy nyíl a Honvéd üdülő felé.
Mi lehet ez?
14 éves fejjel az ember mindenfélére gondol: butaságra, hülyeségre, bolondozásra, de azért a szabadságharc leverésével kapcsolatos megtorlásokra is kellett gondolnom...
Pista bácsi, ahogy mi annak idején neveztük kocsis volt a Honvéd üdülőben...Lehalkította hangját, és azt mondta, hogy a forradalom leverése óta nap mint nap jönnek ide gépkocsik. Rabszállítóautók, vagy zárt utasterû katonai járművek, és ezekkel rabokat hoznak. A Honvéd Üdülő egy része el van kerítve, és ez a kerítés katonák által őrzött terület, ahová külső, polgári dolgozóknak bemenni tilos. De annyit tudnak, hogy ezek a gépkocsik megérkeznek, hozzák a rabokat, akik innét soha többet élve nem távoznak. A géppuskasorozatokat nap mint nap, vagyis éjszakánként lehet hallani.
Egy pillanatra elektromos áramok cikáztak át a homlokomon. Tehát igaz a kiírás; itt egy kivégzőosztag működik, forradalmárokat, szabadságharcosokat, becsületes embereket végeznek ki.
Percekig nem tértem magamhoz, közben Tovaris elment.
Mit csináljak?
Ezt nem lehet úgy elkönyvelnem, hogy meg ne győződjek, arról, hogy...?
És példaképem Tom Sawyer jutott eszembe. Ők is meglesték barátjával, Huckleberry Finnel a hullarablókat...
Nincs más hátra – nagyszerű famászó voltam –, csak az lehet, hogy ott azon a környéken elrejtőzöm, felmászok egy fára. Ahová nem lát senki sem a sötétségben. Meglesem erről a fáról, hogy mi történik ott tulajdonképpen...
Lementem az üdülőtelepi vasútállomás peronjára. Amikor láttam, hogy sehol senki, se előttem, se mögöttem, akkor ott a peront szegélyező padok és fenyőfák árnyékában a K-kert kerítéséhez mentem, és átlendültem a kerítésen. Nem volt magas a kerítés, nem volt nehéz az átkelés rajta..."

Váci napló